Burgerparticipatie Weerdsingel Oostzijde verdient beter

In deze motie dragen wij het college op om te erkennen dat de gemeente niet goed is omgegaan met de burgerparticipatie bij de Weerdsingel Oostzijde en dat het college een doorstart moet maken waarin wel ruimte is om op basis van goede argumenten te komen tot een overwogen afweging van de alternatieven voor het herinrichten van de Weerdsingel Oostzijde.

In de gemeenteraad van 1 december is de motie gesteund door Volt, CDA, PVV, PvdD, US, VVD. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht blijft in contact met de bewoners en heeft ze uitgedaagd hun alternatief alsnog uit te werken.

Lees de motie ‘Burgerparticipatie Weerdsingel Oostzijde verdient beter’