Wel of geen 270 meter hoge windmolens op 500 meter van woonwijken?

EenUtrecht is als groene duurzame burgerpolitieke partij groot voorstander van windmolens, maar niet als het de gezondheid kan schaden en de wooncrisis verergert. Op 22 juni stemde de gemeenteraad in om de weg vrij te maken voor de bouw van 270 meter hoge windmolens op slechts 500 meter van de nieuwe woonwijk Rijnenburg. Duizenden omwonenden willen dit niet, maar hun terechte kritiek wordt terzijde gelegd. De meeste Utrechters weten nog van niets. Vandaar dat EenUtrecht nu de noodbel luidt en samen met de Buren van Rijnenburg en Reijerscop en de bewonersgroep Reijerscop Utrecht en Harmelen een petitie is gestart om de windmolens in Rijnenburg en Reijerscop een halt toe te roepen.

Geruisloos in de achterkamer beslissen en Utrechters negeren

In 2021 was Gert Dijkstra actief betrokken bij het organiseren van een referendum over de groeiplannen van de stad. Een plan waar Utrechters ook niets van wisten. Die petitie lukte helaas net niet. Het was één van de redenen dat EenUtrecht is opgericht. Twee jaar en een raadszetel verder wordt er door de gemeenteraad weer een ingrijpend besluit genomen waar bewoners totaal in zijn genegeerd. Reden genoeg voor ons raadslid EenUtrecht om als burger een petitie te beginnen om hierover een referendum te houden.  ‘Als je zo’n ingrijpende keuze maakt voor de stad, met nog plannen voor vergelijkbare windmolens op 6 andere locaties in de stad, dan moet je daar als Utrechter wat van kunnen vinden’, aldus Gert Dijkstra. Op petities.nl staat de petitie ‘Plaats geen 270 meter hoge windmolens rond Utrecht’. De petitie die oproept hierover een referendum te organiseren.

Nauwelijks inspraak

Al sinds 2017 praat de gemeenteraad over de bestemming van de polder Rijnenburg, gelegen direct onder De Meern. Eerst zou het een energielandschap worden, maar sinds een jaar is daar nu woningbouw bijgekomen. In diezelfde periode heeft er een participatieproces plaatsgevonden wat door de rekenkamer werd beoordeeld met een 3,4. Geen van de scenario’s bevatte vier reuzewindmolens, geen van de scenario’s bevatte de combinatie met woningbouw. Er was wel een scenario met 100% zonne-energie. In het commissiedebat van 1 juni bleef wethouder Van Hooijdonk ondanks alles toch nog volhouden dat de participatie voldoende is geweest.

Diezelfde wethouder deelde eerder dit jaar zes andere zoeklocaties met de provincie maar vergat de raad te informeren. Een zoveelste motie van afkeuring (met steun van EenUtrecht) haalde het niet. De Utrechters hebben dus nog op geen enkele wijze zich mogen uitspreken over de locaties van windenergie en al helemaal niet over een afstandsnorm tot een woonwijk. De vraag of je wel windmolens wil en kan plaatsen in combinatie met de groei van 100.000 inwoners waar Utrecht voor staat blijft ook onbeantwoord.

Groene partij tegen windmolens?

EenUtrecht is niet tegen windmolens, maar wel in deze vorm. Wetenschappelijke experts vinden het aannemelijk dat grote windmolens op minder dan 1.200m van woonwijken de gezondheid in gevaar brengt. Het verstoort de nachtrust van tienduizenden omwonenden. Bovendien blijkt uit recent onderzoek van CE Delft dat windmolens op zee vele malen voordeliger zijn en windmolens op land niet nodig zijn voor onze energietransitie. In Utrecht zijn bovendien nog zoveel andere duurzame energieplannen denkbaar. Om te beginnen met zon op alle daken. Ten slotte is juist de Rijnenburger polder dé plek om verantwoord te bouwen in Utrecht, door nu te kiezen voor windmolens kunnen we daar circa 10.000 woningen minder bouwen.

Wij begrijpen niet hoe het mogelijk is dat het stadsbestuur toch blijft vasthouden aan onzinnige plannen om de grootste windmolens ter wereld te bouwen op een van de dichtsbebouwde plekken ter wereld. In elk geval vinden we dat de Utrechter nu aan zet is. Voor meer informatie en om de petitie te tekenen kijk op www.petities.nl

EenUtrecht zet zich in voor een gezonde én klimaat-neutrale groene burgerstad. Eerder diende wij al moties in om bewoners niet aan gezondheidsrisico’s door windmolens bloot te stellen en te wachten op landelijke normen