Zonnige toekomst voor Rijnenburg

Bij het windmolenplan wat nu voorligt worden grote risico’s genomen. Er is geen draagvlak onder bewoners en het kan niet worden uitgesloten dat de beoogde windmolens van 270 meter (meer dan twee keer de Dom) gezondheidsschade opleveren. Deze motie stelt voor te onderzoeken of de windmolens vervangen kunnen worden door zonnepanelen.

In de gemeenteraadsvergadering van 11 mei is dit voorstel gesteund door de VVD, CDA, PVV en SBU. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Het merendeel van de raad wil heel graag windmolens, ondanks alle nadelen en risico’s die er aan kleven. EenUtrecht heeft lievere andere vormen van duurzame energie in een verdichtende stad. Wij wachten nu het raadsvoorstel af en kijken vervolgens samen met de omwonenden of wij politiek nog iets kunnen betekenen.

Lees de motie ‘Zonnige toekomst voor Rijnenburg’