Overzicht raadsactiviteiten

februari 2024

29 feb Motie Duurzame energie

Bewonersinitiatieven NEV en KVA in Overvecht Noord willen met een gezamenlijk plan ‘warmtepomp voor iedereen’ graag een alternatief aanbieden in hun buurten voor de Eneco stadsverwarming. Dat kan niet zonder de gemeente omdat alleen met hen samen dit ook betaalbaar wordt voor bewoners met een kleine beurs. Met deze motie roepen we het stadsbestuur op die samenwerking aan te gaan en het alternatief te ondersteunen.  

29 feb Motie Duurzame energie

Bewonersinitiatieven NEV en KVA in Overvecht Noord willen met een gezamenlijk plan ‘warmtepomp voor iedereen’ graag een alternatief aanbieden in hun buurten voor de Eneco stadsverwarming. Dat kan niet zonder de gemeente omdat alleen met hen samen dit ook betaalbaar wordt voor bewoners met een kleine beurs. Met deze motie roepen we het stadsbestuur op om in ieder geval samen met de bewoners te onderzoeken hoe dit alternatieve plan inderdaad ook betaalbaar kan worden voor iedereen.

november 2023

02 nov Motie Duurzame energie

In Utrecht krijgen lokale energie-initiatieven niet altijd een eerlijke kans als alternatief voor stadsverwarming. Dit kom door rekenmodellen en soms dubbele rollen van de gemeente.

In een met experts opgestelde motie roept EenUtrecht op een aantal veranderingen door te voeren, zodat er meer ruimte komt voor lokale energie-initiatieven.

september 2023

15 sep Vragen Duurzame energie Gezonde stad

Het stadsbestuur wil windmolens bouwen in de Rijnenburger polder. Daarbij is geen rekening gehouden met omwonenden. De grootste windmolens ter wereld staan straks op 500 meter afstand van huizen. Juridisch klopt het proces ook niet helemaal.

mei 2023

11 mei Motie Duurzame energie Gezonde stad

Bij het windmolenplan wat nu voorligt worden grote risico’s genomen. Er is geen draagvlak onder bewoners en het kan niet worden uitgesloten dat de beoogde windmolens van 270 meter (meer dan twee keer de Dom) gezondheidsschade opleveren. Deze motie stelt voor te onderzoeken of de windmolens vervangen kunnen worden door zonnepanelen

11 mei Motie Duurzame energie Gezonde stad

Toen de plannen voor de windmolens in Rijnenburg en Reijerscop begonnen was er sprake van landelijke normen. In juni 2021 zijn deze door de Raad van State ongeldig verklaard. Utrecht gaat nu zelf haar eigen lokale normen onderbouwen met alle risico’s van dien. Over een half jaar worden er nieuwe landelijke normen verwacht. De windmolens kunnen op zijn vroegst in 2028 worden aangesloten op het net. Een half jaar wachten levert dus geen extra vertraging op, maar vermindert wel het risico dat de tijd en energie die nu in lokale normen gaat zitten wordt afgeschoten door de rechtbank.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal