Overzicht raadsactiviteiten

november 2023

02 nov Motie Duurzame energie

In Utrecht krijgen lokale energie-initiatieven niet altijd een eerlijke kans als alternatief voor stadsverwarming. Dit kom door rekenmodellen en soms dubbele rollen van de gemeente.

In een met experts opgestelde motie roept EenUtrecht op een aantal veranderingen door te voeren, zodat er meer ruimte komt voor lokale energie-initiatieven.

mei 2023

11 mei Motie Duurzame energie Gezonde stad

Bij het windmolenplan wat nu voorligt worden grote risico’s genomen. Er is geen draagvlak onder bewoners en het kan niet worden uitgesloten dat de beoogde windmolens van 270 meter (meer dan twee keer de Dom) gezondheidsschade opleveren. Deze motie stelt voor te onderzoeken of de windmolens vervangen kunnen worden door zonnepanelen

11 mei Motie Duurzame energie Gezonde stad

Toen de plannen voor de windmolens in Rijnenburg en Reijerscop begonnen was er sprake van landelijke normen. In juni 2021 zijn deze door de Raad van State ongeldig verklaard. Utrecht gaat nu zelf haar eigen lokale normen onderbouwen met alle risico’s van dien. Over een half jaar worden er nieuwe landelijke normen verwacht. De windmolens kunnen op zijn vroegst in 2028 worden aangesloten op het net. Een half jaar wachten levert dus geen extra vertraging op, maar vermindert wel het risico dat de tijd en energie die nu in lokale normen gaat zitten wordt afgeschoten door de rechtbank.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal