Gemeenteraad te laat gewaarschuwd over serieuze risico’s warmtenet Eneco

In een eerdere gemeenteraad hebben we met twee moties gepleit voor een lokaal warmte-initiatief van bewoners, als alternatieve keuze voor een deel van Overvecht-Noord voor de stadsverwarming van Eneco. Destijds (29 februari) gaf de wethouder een negatief advies en werden de moties weggestemd. Terwijl bij nader inzien nu blijkt dat de wethouder toen al weet had van de grote twijfel rondom het kunnen voortzetten van de stadsverwarming met Eneco. De gemeenteraad werd dus te laat en onvolledig geïnformeerd en gewaarschuwd. Onze motie die vraagt aan het stadsbestuur om dat te erkennen werd weggestemd omdat alle coalitiepartijen tegen stemden.

In de gemeenteraad van 25 april werd de motie gesteund door DENK, VVD, CDA, UtrechtNu!, US, Volt, PvdD, BIJ1, US en Horizon De motie is daarmee verworpen.

Lees de motie: ‘Gemeenteraad te laat gewaarschuwd over serieuze risico’s warmtenet Eneco’