Lokale energie-initiatieven nu serieus opnemen in scenario’s energietransitie

Nadat in dit spoeddebat over het debacle met Eneco en het wegvallen van het basisalternatief van de stadsverwarming (voor Overvecht-Noord) hebben we gepleit voor het vanaf nu dan wel serieuzer opnemen van lokale alternatieven, zoals die van de bewonersgroepen NEV en KVA uit Overvecht. Maar ook daar wilden stadsbestuur en de coalitiepartijen geen ja opzeggen.

In de gemeenteraad van 25 april werd de motie gesteund door DENK, VVD, CDA, UtrechtNu!, US, Volt, PvdD, BIJ1, US. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Hier gaan we zeker op verder omdat het stadsbestuur gewoonweg niet zonder de lokale alternatieven van bewoners kan. Dus dit blijven we agenderen, goed afgestemd met de vele lokale bewoners- en buurtorganisaties die hierop actief zijn in de stad.

Lees de motie: ‘Lokale energie-initiatieven nu serieus opnemen in scenario’s energietransitie’