Meer ruimte voor lokale energie-initiatieven

Buurtbewoners die gezamenlijk een energie-initiatief willen opzetten om hun buurt van warmte of energie te voorzien klinkt fantastisch. In de praktijk krijgen ze helaas te maken met allerlei hordes, waardoor lokale initiatieven maar moeilijk van de grond komen. EenUtrecht is ervan overtuigd dat lokale energie-initiatieven ontzettend belangrijk zijn voor de verduurzaming van warmtebronnen. Daarom diende EenUtrecht een motie in die oproept meer ruimte te geven aan deze lokale initiatiefnemers.

Aanleiding

Aanleiding voor de motie was de casus van Nieuwe Energie Vechtstroom (NEV) en Klopvaart Aardgasvrij (KVA). Deze initiatiefnemers schreven een plan voor een duurzaam buurtwarmtenet. De bewoners wilden een kleinschalig warmtenet realiseren om zo de buurt van duurzame warmte te voorzien. Bij de gemeente kreeg het stadswarmtenet van Eneco echter de voorkeur. Het was goedkoper, zo luidde het oordeel. Dat de warmtecentrale van Eneco nog lang niet duurzaam is werd  buiten beschouwing gelaten. Net als de kosten voor het verduurzamen van hun warmtecentrale. Heb je als lokaal energie-initiatief dan wel een eerlijke kans?

Draagvlak

Wanneer lokale burgerinitiatieven voor verduurzaming in de samenleving geen ruimte krijgen van de gemeente dan is dat slecht voor het draagvlak van de energietransitie. Volgens experts uit de praktijk is er actie nodig op drie punten. 1. De gemeente Utrecht moet de kernwaarden, invloed, zeggenschap en eigenaarschap omarmen en toevoegen als voorwaarden in de beoordeling van nieuwe energieplannen. 2. De beoordeling van de plannen te laten doen door een onafhankelijke derde in een gezamenlijke opdracht van het initiatief en de gemeente 3. De gemeente naast adviseur ook gaat optreden als partner en co-financier.

Beoordeling en principes

Ondanks dat deze actiepunten rechtstreeks uit de praktijk kwamen, raadde wethouder Lot van Hooijdonk de motie af. Volgens haar stelde de gemeente zich zeer constructief op.

Ons raadslid, Gert Dijkstra, snapt hier niets van: Al zou het volgens het huidige beleid mogelijk zijn, in de praktijk werkt het totaal anders. Lokale energie-initiatieven worden kapot gerekend en Eneco komt steevast als voordeligste oplossing uit de bus.’ Uiteindelijk kreeg de motie onvoldoende steun in de gemeenteraad. Toch is er wel weer aandacht voor het onderwerp geweest. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst, zie foto, maar nu ook door de behandeling in de raad. In de toekomst laat EenUtrecht geen mogelijkheid onbenut om ruimte te creëren voor lokale energie-initiatieven.

Lees hier de vragen die wij eerder over meer ruimte voor lokale energie-initiatieven. Lees hier de volledige versie van de motie uit dit nieuwsbericht.