Overzicht raadsactiviteiten

juni 2024

06 jun Motie Bezuinigingen

Ondanks lijsten met bezuinigingsopties is er geen optie uitgewerkt waarom het sociaal domein ontzien wordt. In het sociaal domein gaan als het aan het stadsbestuur ligt de hardste klappen vallen. In deze motie riep EenUtrecht op wel een alternatief bezuinigingspakket op hoofdlijnen te schetsen als alternatief.

06 jun Motie Eerlijke kansen Eigen inkomen

Het stadsbestuur heeft besloten de taken van Stadsgeldbeheer voortaan bij de gemeente onder te brengen. Ondanks alle bezwaren met name uit het werkveld heeft de wethouder toch besloten dit door te zetten. De onderbouwing hierbij is mager en wij vinden dat je een besluit met zo’n grote impact beter moet onderbouwen. Vandaar dat wij in een motie vroegen om een jaar de tijd te nemen voor deze beslissing en eerste goed de belangenafweging in beeld te brengen.

06 jun Motie Gezonde stad

Bij de locatieprofielen van evenementen van de stad zijn geluidsnormen opgesteld. Het aantal toegestane dB’s in Utrecht kan lijden tot gehoorschade. Om die reden heeft Amsterdam het aantal dB’s verlaagt. In twee moties riepen wij op om het geluidsniveau te verlagen. Een motie naar het niveau van Amsterdam (voorkom gehoorschade) en een motie met een verlaging tussen de Amsterdamse en de voorgestelde Utrechtse norm in (beperk gehoorschade).

06 jun Motie Democratie Rechtvaardige gemeente Veiligheid

Ons raadslid Gert Dijkstra was op 15 mei aanwezig tijdens de pro-Palestina protesten in de binnenstad. De ME heeft toen ingegrepen op een wegblokkade zodat een bus met arrestanten erdoor kon. Hierbij is geweld gebruikt tegen de demonstranten. De tijd tussen de eerste aankondiging en het geweld gebruiken was 20 seconden. EenUtrecht diende op 6 juni hierover een motie in die opriep de demonstranten langer de gelegenheid te geven om op eigen initiatief te vertrekken.

05 jun Vragen Participatie Versterken buurten Zeggenschap

Er werd ruim 1 miljoen besteed aan een omgevingsvisie voor Overvecht. De Overvechters lijken zich er totaal niet in te herkennen. Mag Overvecht nog wel Overvecht zijn vragen zij zich af. Genoeg reden om met de input van vele Overvechters schriftelijke vragen te stellen over het participatieproces.

04 jun Vragen Wonen

Door de nieuwe afspraken hebben de woningcorporaties beloofd vanaf 1 januari 2024 geen sociale huurwoningen meer te verkopen. De woningcorporaties hebben aangegeven dat dit ten koste gaat van de eigen operationele kasstroom. Hierdoor krijgen zij naar eigen zeggen minder ruimte om te investeren in nieuwbouw. Ze geven zelf aan dat ze hierdoor 10.6 miljoen euro mislopen. Het stadsbestuur wil de corporaties daarom compenseren door stimuleringspakketten. Dit op basis van een adviesrapport van Ortec. Als je goed leest blijkt dat woningcorporaties rijk genoeg zijn zelf die 10,6 miljoen euro op te vangen. Daarom stelde EenUtrecht vragen.

mei 2024

15 mei Vragen Eerlijke kansen Sociaal domein

Stadsgeldbeheer is al jaren bezig met een succesvolle aanpak van een deel van de schuldhulpverlening in Utrecht. Het kwam als een verrassing dat het stadsbestuur met een besluit kwam om de hulpverlening van Stadsgeldbeheer over te nemen. Er ontstond veel onrust en onbegrip hierover. Veel van hun cliënten hebben geen vertrouwen in de overheid en men is bang dat je op deze manier deze doelgroep uit het oog verliest. Bovendien heeft de gemeente nu zelf ook wachtlijsten, dus is het nog maar de vraag of ze het echt beter kunnen, zoals ze zelf beweren. Genoeg reden vragen te stellen en deze te agenderen voor een debat.

april 2024

25 apr Motie Groen

In 2007 heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij het zelfbeheer van openbaar groen wil bevorderen. Nadien is er wel veel gebeurd, maar ligt dat alleen vast in uitwerkingen van ambtenaren en het stadsbestuur, zoals in een actieplan zelfbeheer uit 2021. Maar na 15 jaar willen Utrechters meer zelf met groen, ook in het beheren van grotere openbare stukken groen. Vandaar dat we in deze motie het stadsbestuur vragen het zelfbeheer van groen te actualiseren en in duidelijkere kaders voor te leggen ter besluitvorming aan de raad.

25 apr Motie Groen

Plantenbakken, boomspiegels en geveltuinen kun je als Utrechter met alleen melding bij de gemeente al zelf gaan beheren. Dan doen velen ook. Maar een groter stuk openbaar groen vereist een uitgebreid contract waar veel Utrechters, zeker in het begin, geen zin in hebben; zoals bij het stuk groen vlakbij het Spinozaplantsoen. Dat werd abrupt verwijderd door de gemeente. Dat willen we voorkomen met deze motie waarin Utrechters wel dergelijke stukken groen, zoals kleine grasveldjes en bermen, zelf kunnen gaan beheren.

25 apr Motie Groen

Op dit moment zijn er veel gedetailleerd ambtelijke regels voor het informeel (zonder contract) zelf kunnen beheren als Utrechter(s) van openbaar groen, zoals dat een geveltuin exact maximaal 2 stoeptegels diep mag zijn (60 cm). De wijkopzichter mag daar geen cm van afwijken, wat leidt tot soms hele rare technocratische afwijzingen terwijl er heel veel mooi groen mee verloren gaat. Enige flexibiliteit in de regels bouwen werd bepleit in onze motie.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal