Nieuw leven voor Buurtbanen in Utrecht?

Op 4 februari 2021 gaf Gert Dijkstra als burger een toelichting bij de gemeenteraad over de petitie ‘1000 buurtbanen’. Een buurtbaan is een baan bij een buurt- of burgerorganisatie voor mensen die langdurig werkzoekende zijn. In Utrecht leidde dit tot een kleine pilot van enkele basisbanen met bijna onmogelijk voorwaarden. In Groningen heeft het plan zich wel bewezen. Dinsdag 9 oktober stelde EenUtrecht samen met de PvdA schriftelijke vragen om te polsen of het stadsbestuur open staat om deze tot nu toe gemiste kans nieuw leven in te blazen. 

Aan Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) die de buurt leefbaar maken is geen gebrek. Helaas is het voor deze organisaties vaak moeilijk het hoofd boven water te houden en is er beperkt geld voor het aantrekken van betaalde medewerkers. Vaak werken daar veel mensen die langdurig werkzoekende zijn al meerdere dagen per week als vrijwilliger, onbetaald. Deze mensen zijn geschikt en willen graag erkenning en betaald werken bij deze organisaties, maar hiervoor is dus geen geld, of toch wel? 

Alleen maar winnaars

Langdurig werkzoekenden ontvangen meestal een uitkering. Tegelijkertijd zijn er allerlei coaching trajecten waar ze dan vaak verplicht aan mee moeten doen. De gemeente ontvangt geld vanuit het Rijk om mensen te voorzien in een uitkering. Dat geld mag gebruikt worden als loonkostensubsidie. Als Utrecht het aandurft kunnen wij veel langdurig werkzoekenden aan het werk helpen bij lokale organisaties die van maatschappelijke meerwaarde zijn. De gemeente keert dan ca. 60-90% van het salaris uit als subsidie voor de loonkosten aan de organisatie. De overige kosten zijn voor de organisatie zelf, maar zullen niet veel meer bedragen dan een vrijwilligersvergoeding. Iedereen blij toch?   

Maatschappelijke meerwaarde

Uiteindelijk kost het de gemeente niets meer of ietsje meer, terwijl de opbrengst en maatschappelijke meerwaarde enorm veel groter is. De gemeente Utrecht wil er nog niet in mee en gaat slechts over tot pilots met zo veel voorwaarden dat ze gedoemd zijn te mislukken. In Groningen gaan ze vanwege het succes van de buurtbanen opnieuw opschalen, van 50 naar 250 deelnemers. Terwijl Utrecht na alle inspanningen slechts 2 werkzoekenden aan een basisbaan heeft kunnen helpen! Hoog tijd dus voor schriftelijk vragen aan het stadsbestuur. 

EenUtrecht hoopt dat het stadsbestuur lef toont in het maken van nieuwe keuzes om langdurige werkloosheid aan te pakken mét maatschappelijke meerwaarde. Aan goede voorbeelden geen gebrek.   

Dit is een nieuwsbericht over Buurtbanen, wil je meer lezen bekijk hier ons oorspronkelijke plan en wil je weten welke vragen wij gesteld hebben? Neem hier dan een kijkje.