Gemeenteraad negeert petitie over de toekomst van onze stad

In 2021 organiseerden enkele Utrechters een petitie over de toekomst van Utrecht. Hard nodig en logisch, vindt EenUtrecht, want het stadsbestuur had – zonder serieuze participatie van Utrechters – een zeer ingrijpende toekomstvisie vastgesteld. In de petitie werd gepleit voor het organiseren van een referendum hierover. Met 10.000 handtekeningen zou zo’n referendum kunnen worden afgedwongen. Dit aantal werd weliswaar door tijdgebrek niet gehaald, maar in de opgelegde termijn van zes weken hebben maar liefst 7.451 Utrechters de petitie ondertekend.
Om recht te doen aan de ondertekenaars heeft EenUtrecht, samen met de initiatiefnemers van het ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’, op 24 november 2021 een Burgeragendering ingediend  – bij een Burgeragendering plaatsen burgers een agendapunt op de agenda van de gemeenteraad – met daarin het verzoek aan de gemeenteraad om alsnog het voorstel voor een referendum in de raad te bespreken. Onlangs is dit verzoek afgewezen op betwistbare juridische gronden.

De gemeenteraad kan alsnog voor een referendum kiezen of er – op zijn minst -nog een debat over houden. Maar de raad doet niets. Hoe kan het dat gekozen volksvertegenwoordigers duizenden Utrechters negeren?
Daarom heeft EenUtrecht samen met de initiatiefnemers van de petitie vandaag, een oproep gestuurd aan alle leden van de gemeenteraad met het verzoek om alsnog de ingediende Burgeragendering te behandelen. Als je als stadsbestuur ingrijpende keuzes maakt over de toekomst van de stad is het namelijk cruciaal om daar zo veel mogelijk Utrechters bij te betrekken en in mee te laten beslissen.

Lees de oproep aan de gemeenteraad 
Meer weten over EenUtrecht? Kijk op www.eenutrecht.nl

Foto: Flickr, harry_nl