Gemeente laat voorstel Buurtbanen volledig vallen​

Begin dit jaar (14 januari 2021) hebben we als EenUtrecht mede namens 442 Utrechters ons burgervoorstel 1.000 Buurtbanen uitgebreid toegelicht in de raadscommissie Mens en Samenleving. Het voorstel werd op 4 februari 2021 weggestemd in de raad. Slechts 11 van de 45 raadsleden stemden voor en onder meer de coalitiepartijen GroenLinks, ChristenUnie en D66 stemden tegen. Mogelijk stemden sommige raadsleden tegen omdat de wethouder in de commissievergadering had toegezegd dat zij met een eigen voorstel voor ‘maatschappelijke banen’ zou komen voor de duizenden langdurig werkzoekenden in de stad. Ook gaf ze aan daarin (delen van) ons voorstel mee te zullen nemen.
Helaas, in een recente brief van 6 juli jl. laat wethouder Voortman aan de raad weten “dat het creëren van maatschappelijke banen op dit moment geen haalbare kaart is”. Ook geeft ze aan geen enkel nieuw banenplan voor deze groep van werkzoekenden te kunnen starten.
Over ons voorstel voor 1.000 Buurtbanen schrijft de wethouder “dat de voorgestelde manier van bekostiging niet realistisch is”. Dat is een opmerkelijke conclusie van haar. In ons 1.000 Buurtbanen-voorstel hebben wij namelijk voorgerekend hoe je het wél betaalbaar krijgt.
Het wrange is dat diverse raadsleden mogelijk dus tegen ons ‘plan’ stemden omdat de wethouder wellicht met een beter voorstel zou komen. Nu dat niet het geval is verdient ons burgervoorstel een nieuwe beoordeling en roepen we de gemeenteraad op om opnieuw over ons voorstel te stemmen.

Lees het persbericht van EenUtrecht