EenUtrecht tijdens verkiezingsdebat armoede en schulden: ‘Politici moeten opkomen voor Utrechters die – vaak uit schaamte – dat zelf niet kunnen’

De Utrechtse Armoedecoalitie organiseerde gisteren een verkiezingsdebat over armoede en schulden in Utrecht. Als afsluiting ondertekenden de elf aanwezige politieke partijen en de Utrechtse Armoedecoalitie het Sociaal Stembus Akkoord 2022 – 2026 ‘Laat álle Utrechters meedoen!’.

‘Natuurlijk is dit belangrijk,’ zegt Gert Dijkstra, lijsttrekker van de nieuwe politieke partij EenUtrecht (helemaal rechts op de foto). ‘Want armoede leidt tot sociale en maatschappelijke uitsluiting en dat mag niet gebeuren.’
Maar ook al zijn er in de Utrechtse schuldenaanpak de laatste jaren goede stappen gezet, EenUtrecht vindt dat er nog zoveel meer nodig is. ‘Het is niet goed uit te leggen dat het stadsbestuur veel van wat je zou kunnen doen tegen armoede toch heeft laten liggen, bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van betaald werk.’

Ook vindt Dijkstra het een domper dat het Sociaal Stembus Akkoord niets concreets zegt over ophoging van het leefgeld, bijvoorbeeld naar tachtig euro per week. ’Niet alle ondertekenaars gingen daar namelijk mee akkoord. EenUtrecht wél.’
Door zijn werk bij de buurtwerkkamers kent Dijkstra veel mensen in de schuldsanering die met de huidige vijftig euro leefgeld per week moeten rondkomen. ‘Maar dat is volstrekt onmogelijk. Krijg je niks toegestopt door je sociale netwerk, dan raak je onvermijdelijk verder in de problemen.’

‘Rondkomen van vijftig euro leefgeld per week is volstrekt onmogelijk’ (Gert Dijkstra)

Dijkstra benadrukt dat mensen in de armoede alleen zijn geholpen met directe actie, een direct besluit door de politiek en de gemeente. ‘Een leven in armoede gaat meestal gepaard met schaamte. Mensen in zo’n kwetsbare situatie gaan niet lobbyen bij de politiek. Daarom is het cruciaal dat politici opkomen voor Utrechters die dat voor zichzelf niet kunnen.’

In de agenda van EenUtrecht staan concrete voorstellen voor eerlijke kansen, een eigen inkomen, buurtbanen voor werkzoekenden, waardering van ervaringsdeskundigheid en betaalbaar wonen.
Kijk op www.eenutrecht.nl

 

Stem EenUtrecht, op 16 maart aanstaande
MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN. Utrecht is ook van jou!