Overzicht raadsactiviteiten

maart 2023

09 mrt Motie Gezonde stad Groei

In de gemeenteraad van 9 maart diende wij de motie ‘Houd Utrecht leefbaar’ in. Het is nu haast onmogelijk om nieuwbouwplannen te controleren op leefbaarheid. Dan hebben we het over de normen op bijvoorbeeld groen die eerder door de raad zijn vastgesteld. EenUtrecht is van mening dat bij elk nieuwbouwproject getoetst moet worden in hoeverre er leefbaar ontwikkeld wordt. In deze motie riepen wij op om dit alsnog uit te werken. 

De motie is in de raadsvergadering gesteund door Volt, BIJ1, Denk, US en PVV. De motie is daarmee verworpen.

09 mrt Motie Democratie Participatie Zeggenschap

Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om de RSU2040 aan te vullen met een oplegger. Hierin staan een aantal aanvullingen ten opzichte van de oorspronkelijke RSU2040. De participatie bij het opstellen van de RSU2040 was al zeer mager en bij het maken van de oplegger is er helemaal geen sprake geweest van enige vorm van inspraak. EenUtrecht keurt dit af en vindt dat je iets met ingrijpende besluiten niet mag vaststellen zonder inspraak vanuit de stad. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bouwen in de Rijnburgerpolder en dit te combineren met megawindmolens. In deze motie roepen wij op om de stemming uit te stellen tot er inspraak heeft plaatsgevonden.

09 mrt Motie Groei Zeggenschap

De Utrechter heeft niet mogen participeren bij de oplegger RSU2040. In 2023 wordt er in Utrecht gestart met een burgerberaad. Op dit moment is er geen sprake van een eenduidige visie voor een leefbare ontwikkeling van de stad. Voor het draagvlak bij grote bouwplannen is het essentieel om Utrechers voldoende zeggenschap te geven. Daarom vindt EenUtrecht het belangrijk een burgerberaad uit te schrijven met de vraag: ‘Wat is er nodig om Utrecht leefbaar te maken en/of te houden’? 

februari 2023

09 feb Vragen Transparante gemeente

In de industriehaven, nabij de Schepenbuurt, liggen vanaf 13 juni 2020 zes bedrijfsboten, formeel met een tijdelijke toestemming van de gemeente tot 1 oktober 2020. De boten zijn door de eigenaar omgebouwd voor gebruik door de roeisport en volgens haar is dat gebeurd mede op verzoek van toenmalig wethouder Maarten van Ooijen; inclusief een financiële bijdrage van de gemeente van € 50.000.

02 feb Motie Ervaringsdeskundigheid

Vijfentwintig tot veertig procent van de Utrechters die daar recht op hebben maken geen gebruik van de (armoede)regelingen en voorzieningen die er zijn.

De wethouder ook heeft aangegeven geen voorstander te zijn van het inzetten van betaalde ervaringsdeskundigheid buiten de structuren van gemeente en buurtteams omdat bij betaling de onafhankelijkheid van deze ervaringsdeskundigen volgens haar niet kan worden gegarandeerd

Daar zijn wij van geschrokken en daarom riep EenUtrecht in deze motie op om een onafhankelijk onderzoek naar ervaringsdeskundigheid.

In de gemeenteraad van 2 februari is deze motie gesteund door BIJ1, DENK en Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen.

02 feb Motie Versterken buurten

De wijkaanpak dien nu slechts een doel namelijk: ‘het opstellen van een actiegerichte buurtagenda’ om ‘de buurt te verbeteren’ met als intentie ‘eerste zichtbare en concrete gezamenlijke acties’.

EenUtrecht vindt dat het opbouwen van een gemeenschap net zo belangrijk is, zo niet belangrijker dan het uitvoeren van ‘kleine concrete haalbare acties’ die de wethouder benoemt.

In deze motie riepen wij op om o.a. het versterken van de gemeenschap, eigenaarschap van burgers en investeren in lokale organisaties als uitgangspunten tot te voegen aan de uitgangspunten.

In de gemeenteraad van 2 februari is de motie gesteund door DENK, de motie is daarmee verworpen

januari 2023

31 jan Vragen Wonen

Utrecht de stad met de meeste geluidshinder: meer dan 20% van de bewoners moet dagelijks meer dan 55 dBA aanhoren (2019). De gemeente Utrecht dient geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid als voor de gezondheid van de mensen die er wonen en verblijven.

Een verzoek namens bewoners de Nobelstraat om handhavend op te treden (22 april 2022) is afgewezen (brief gemeente d.d. 24 juni 2022), omdat er te weinig klachten zouden zijn. Goede nieuws is dat na al die jaren de burgemeester de problemen wél erkend (de NUK, juli 2022): “we hoeven het er niet over te hebben dat er sprake is van een probleem”. Maar spijtig genoeg geeft zij op mondelinge vragen aan weinig tot niets te kunnen doen (26 jan. 2023). Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder en er is nog steeds geen zicht op een oplossing.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal