Overzicht raadsactiviteiten

december 2023

13 dec Eigen bijdrage Gezonde stad Overlast

In deze column licht Gert Dijkstra het standpunt van EenUtrecht op het afvalprobleem toe. Dit standpunt is gebaseerd op de ervaringen van bewoners in wijken waar veel afvaloverlast is. In de raadsvergadering van 7 december zijn er twee moties ingediend over deze oplossingen van bewoners op het gebied van handhaving en eigenaarschap. 

07 dec Amendement Democratie Gezonde stad

In de klimaatvisie van de gemeente gaat het over impact op inwoners en bedrijven, maar nauwelijks over draagvlak. Gebrek aan draagvlak kan zorgen voor lange en slepende (juridische) procedures. Hoe eerder je aan het draagvlak werkt, hoe beter.

EenUtrecht stelde in dit amendement voor om draagvlak op te nemen als apart criteria voor klimaatmaatregelen.

07 dec Motie Eigen inkomen Versterken buurten

Utrechters die moeilijk aan een reguliere betaalde baan kunnen komen kunnen worden geholpen met een buurtbaan. Veel van deze Utrechters doen al meerdere dagen per week vrijwilligerswerk en vragen zich terecht af waarom dit niet betaald kan. In Groningen doen ze het wel en werkt het ook.

EenUtrecht stelde in deze motie voor om in ieder geval 100 Utrechters de komende jaren te voorzien in een buurtbaan.

07 dec Motie Eigen inkomen Versterken buurten

Hoewel de ambitie van het stadsbestuur was om basisbanen te realiseren, is dit pas in twee gevallen gelukt. Het succes in Groningen liegt niet en lijkt goedkoper dan de Utrechtse manier.

EenUtrecht stelde voor om de kosten en baten dan nog één keer goed in beeld te brengen.

07 dec Motie Gezonde stad Versterken buurten Wonen

Al sinds de invoering van het nieuwe inzamelen en de invoering van de ondergrondse containers is er sprake van het bijplaatsen van grof vuil. Handhaving schiet vaak te kort en bewoners worden er niet in meegenomen.

EenUtrecht stelde in deze motie voor om hoe de handhaving kan worden versterkt en hier oplossingen op te halen bij omwonenden en actieve bewoners.

07 dec Motie Gezonde stad Versterken buurten

Een van de oplossingen van het bijplaatsen van grofvuil bij afvalcontainers ligt bij bewoners. Door ze sociaal eigenaar te maken van die containers wordt de drempel om illegaal afval te dumpen hoger. EenUtrecht stelde voor deze mogelijkheid actief aan te bieden vanuit de gemeente.

In de gemeenteraad van 7 december is deze motie gesteund door DENK en de VVD. De motie is daarmee verworpen.

november 2023

09 nov Motie Versterken buurten Zeggenschap

De gemeente wil volgend jaar niet meer zeggenschap geven aan buurt organisaties die juist zo belangrijk zijn voor de stad. Deze gemeenschappen weten beter wat er speelt in de stad en hebben ervaring op de locaties waar werk gedaan moet worden. Door gemeenschappen sterker te maken neemt de druk op de gemeente zelf af. Daarnaast worden wijken veiliger en prettiger. EenUtrecht stelt voor om meer taken door de gemeenschap te laten uitvoeren en daardoor de wijken fijner te maken.

09 nov Motie Sociaal domein

Door de inflatie zijn de kosten hoger in het sociaal domein. Dit verschil in kosten worden in de begroting niet door de gemeente betaald volgend jaar. EenUtrecht vindt dat de gemeente deze hogere kosten moet betalen zodat de activiteiten door kunnen gaan in het sociaal domein. EenUtrecht stelt dat er volgend jaar genoeg geld moet gaan naar het sociale domein.

02 nov Motie Overlast

Al jaren is er veel overlast van uitgaanspubliek voor omwonenden rondom de Nobelstraat. Het ontbreekt aan een plan voor de lange termijn. Deze motie roept op hier snel mee te beginnen. 

02 nov Motie Overlast

Al jaren gaan bewoners van de Nobelstraat gebukt onder geluidsoverlast met een niveau wat hoger is dan rondom Schiphol. Dat komt deels omdat de horeca zich niet houdt aan vergunningen en afspraken. Tot nu toe blijven oplossingen uit en daarom roept deze motie op te handhaven.  

Deze motie dienen wij tijdens de raadsvergadering van 2 november in. 

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal