Inzet handhavingsmaatregelen ter bescherming gezondheid bewoners Nobelstraat

Al jaren gaan bewoners van de Nobelstraat gebukt onder geluidsoverlast met een niveau wat hoger is dan rondom Schiphol. Dat komt deels omdat de horeca zich niet houdt aan vergunningen en afspraken. Tot nu toe blijven oplossingen uit en daarom roept deze motie op te handhaven.

In de gemeenteraadsvergadering van 2 november is deze motie gesteund door CDA, DENK en PvdD. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht heeft zich ontzettend verdiept in dit onderwerp. De komende jaren blijven wij voorstellen doen totdat er een structurele oplossingen is voor een betere balans tussen uitgaan en overlast.

Lees de motie: ‘Inzet handhavingsmaatregelen ter bescherming gezondheid bewoners Nobelstraat’