Geen bezuinigingen in het sociaal domein 2024

Door de inflatie zijn de kosten hoger in het sociaal domein. Dit verschil in kosten worden in de begroting niet door de gemeente betaald volgend jaar. EenUtrecht vindt dat de gemeente deze hogere kosten moet betalen zodat de activiteiten door kunnen gaan in het sociaal domein. EenUtrecht stelt dat er volgend jaar genoeg geld moet gaan naar het sociale domein.

In de gemeenteraad van 9 november is de motie gesteund door US, BIJ1 en DENK. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht vindt het onacceptabel dat er bezuinigd wordt op het sociaal domein. Wij blijven hier aandacht voor vragen.

Lees de motie ‘Geen bezuinigingen in het sociaal domein 2024’