Genieten op het terras zonder overlast

Utrecht groeit en daarmee ook de behoefte aan voorzieningen zoals terrassen. Helaas zorgen deze terrassen met enige regelmaat voor overlast voor omwonenden. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk hoe ‘draagvlak van omwonenden’ moet worden meegenomen bij aanvragen voor nieuwe of uit te breiden terrassen. In deze motie vraagt EenUtrecht het college om bij de herziening van het terrassenregelement expliciet op te nemen dat er altijd voldoende draagvlak moet zijn en er in woongebieden altijd een meerderheid van de omwonenden van een terras moet instemmen. 

Wat is er met de motie gebeurd? 

In de gemeenteraad van 15 september 2022 is de motie gesteund door Bij1, GroenLinks en Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht zal dit voorstel verder gaan uitwerken en in de toekomst met een volgende (aangepaste) motie komen.  

Lees de motie ‘Genieten op het terras zonder overlast’