Versterk positie burgers bij start Omgevingswet

Ondernemers die een project willen starten betrekken niet altijd Utrechters bij het project omdat het tijd en geld kost. In 2024 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd in Utrecht en daar moet de inspraak van de Utrechters versterkt worden. EenUtrecht stelt voor dat mensen mogen meedenken en beslissen over het gebied waar ze wonen en dat dit aan de omgevingswet moet worden toegevoegd.

In de gemeenteraad van 2 november is de motie gesteund door Denk, US en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht blijft in de gaten houden of de Utrechters wel voldoende betrokken wordt bij het beleid van de gemeente, dat is hier niet anders.

Lees de motie ‘Versterk positie burgers bij start Omgevingswet’