Invoering betaald parkeren Voordorp-Sportpark

Door de invoering van betaald parkeren rondom Voordorp-Sportpark is er een situatie ontstaan waardoor bewoners van een nabijgelegen deelgebied hun auto niet meer bij hun huis kunnen parkeren. Zij zullen daarvoor richting Overvecht moeten wat een behoorlijke tijd lopen betekend. Bij de draagvlakmeting voor de invoering van betaald parkeren in dit deelgebied was een kleine meerderheid tegen.

De nieuwe situatie zal waarschijnlijk een hele andere uitslag laten zien. EenUtrecht stelde hierover schriftelijke vragen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Wij dienen in de gemeenteraad van 2 november een motie in op dit onderwerp.

Lees de beantwoording van onze vragen ‘Invoering betaald parkeren Voordorp-Sportpark’