Houd Utrecht leefbaar

In de gemeenteraad van 9 maart diende wij de motie ‘Houd Utrecht leefbaar’ in. Het is nu haast onmogelijk om nieuwbouwplannen te controleren op leefbaarheid. Dan hebben we het over de normen op bijvoorbeeld groen die eerder door de raad zijn vastgesteld. EenUtrecht is van mening dat bij elk nieuwbouwproject getoetst moet worden in hoeverre er leefbaar ontwikkeld wordt. In deze motie riepen wij op om dit alsnog uit te werken.

De motie is in de raadsvergadering gesteund door Volt, BIJ1, Denk, US en PVV. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht heeft een eigen check gemaakt. De komende jaren willen wij in gesprek met de stad een toets maken zodat we elk project kunnen beoordelen op leefbaarheid en voorkomen dat de stad compleet dicht gebouwd wordt.

Lees de motie ‘Houd Utrecht leefbaar’