Evalueer het sociaal werk regelmatig én ook op basis van deelnemerstevredenheid

In de afgelopen 5 jaar is het sociaal werk niet geëvalueerd. Onbegrijpelijk. Dat moet anders, door wel elke 3 jaar te evalueren en dan ook door de mening van deelnemers en bewoners te vragen. Op basis van die evaluatie moeten we kunnen besluiten in de stad om zo nodig over te stappen naar een andere uitvoerder.

In de gemeenteraad van 29 februari is onze motie unaniem gesteund door alle andere partijen. Dat komt niet vaak voor! De motie is daarmee aangenomen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

We gaan dit heel goed volgen en controleren of het stadsbestuur deze motie ook daadwerkelijk uitvoert.

Lees de motie: ‘Evalueer het sociaal werk regelmatig én ook op basis van deelnemerstevredenheid