Burgerberaad over leefbaarheid

De Utrechter heeft niet mogen participeren bij de oplegger RSU2040. In 2023 wordt er in Utrecht gestart met een burgerberaad. Op dit moment is er geen sprake van een eenduidige visie voor een leefbare ontwikkeling van de stad. Voor het draagvlak bij grote bouwplannen is het essentieel om Utrechers voldoende zeggenschap te geven. Daarom vindt EenUtrecht het belangrijk een burgerberaad uit te schrijven met de vraag: ‘Wat is er nodig om Utrecht leefbaar te maken en/of te houden’?

In de raadsvergadering van 9 maart is de motie gesteund door Volt, Utrecht Solidair en PVV. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

De stad leefbaar maken of houden is een van de redenen dat we bestaan. De komende jaren gaan wij samen met de stad onze leefbaarheidstoets uitwerken. Zo kunnen wij alle nieuwbouwplannen met de kennis van de stad toetsen.

Lees de motie ‘Burgerberaad over leefbaarheid’