Meer zelfsturing met overheidsparticipatie

Het college heeft aangegeven dat er veel wordt gepraat over participatie en de komende jaren hier ook aandacht aan wil geven. In de begroting van 2023 is helaas geen budget vrijgemaakt voor het verder uitbouwen van en investering in nieuwe initiatieven van zelfbeheer en zelfsturing bij bewoners-en buurtorganisaties. In dit amendement vraagt EenUtrecht een besluit om hiervoor in 2023 100.000 euro vrij te maken. 

Wat is er met het amendement gebeurd? 

In de gemeenteraad van 10 november 2022 is het amendement gesteund door EenUtrecht, Volt, DENK, PVV, BIJ1 en Utrecht Solidair. Het amendement is daarmee verworpen. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht blijft zich inzetten voor het versterken van participatie en meer zeggenschap. Dit zal niet het laatste voorstel zijn wat wij doen om dit te verbeteren. 

Lees ons amendement Versterken participatie en zeggenschap (2) Meer zelfsturing met overheidsparticipatie