Van ambtelijk Initiatievenfonds naar zelfsturend Bewonersfonds 

Het Initiatievenfonds is een fonds voor kleine en grote initiatieven van bewoners en organisaties. Veel mensen weten dat te vinden, maar niet in alle buurten wordt dit even goed benut. De beslissing om een budget toe te kennen aan een initiatief wordt veelal door een ambtenaar van een wijkbureau genomen. Een proef in Noordwest heeft aangetoond dat als bewoners mogen stemmen op de buurtinitiatieven dit leidt tot meer zeggenschap en betrokkenheid bij de directe leefomgeving. 

Deze pilot heeft geen vervolg gekregen en daarom heeft EenUtrecht een amendement ingediend om geld vrij te maken om experimenteel te starten met een Bewonersfonds.  

Wat is er met het amendement gebeurd? 

In de gemeenteraad van 10 november 2022 is het amendement gesteund door EenUtrecht, Volt en PVV. Het amendement is daarmee verworpen. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht blijft zich inzetten voor het versterken van participatie en meer zeggenschap. Dit zal niet het laatste voorstel zijn wat wij doen voor een Bewonersfonds 

Lees ons amendement Van ambtelijk Initiatievenfonds naar zelfsturend Bewonersfonds