Statushouders en andere urgente Utrechters in tijdelijke woningen

In Utrecht worden in de periode 2023-2025 naar schatting 1000-4000 tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen hebben een levensduur van maximaal 15 jaar. EenUtrecht vraag het college in deze motie onder andere een toewijzingsbeleid uit te werken om deze woningen hoofdzakelijk toe te wijzen aan urgente Utrechters, waardoor er ruimte op de wachtlijsten komt voor langwachtenden.  

Wat is er met de motie gebeurd? 

In de gemeenteraad van 15 september 2022 is de motie niet gesteund door andere partijen. De motie is daarmee verworpen. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht komt in de raad van 13 oktober 2022 met een nieuwe motie over dit thema. 

Lees de motie ‘Statushouders en andere urgente Utrechters in tijdelijke woningen’