Organiseer structureel sterke, lokale kwaliteitsjournalistiek

Het college blijft volharden in het inperken van de (financiële) middelen voor de lokale media. EenUtrecht vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De lokale media zijn immers cruciaal voor een transparante en goed werkende democratie. Een eerdere motie van EenUtrecht hierover werd afgewezen. In deze meer specifieke motie vraagt EenUtrecht aan het college om maximaal 500.000 euro extra te investeren in de lokale media.

Wat is er met de motie gebeurd?

In de gemeenteraad van 7 juli 2022 is de motie gesteund door DENK, PVV, PvdD, SP, Volt en EenUtrecht. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht wacht de begroting van 2023 af en zal dan opnieuw dit onderwerp inbrengen in de raad.

 

Lees de motie ‘Organiseer structureel sterke lokale kwaliteitsjournalistiek’