Openbaar maken van persoonsgegevens bij zienswijzen als Utrechters dat willen

Bij reacties op een voorgenomen besluit van de gemeente (zienswijzen) worden de namen van Utrechters nu standaard geanonimiseerd naar nummers. Hierdoor weet niemand wie wat van een gemeentelijk plan vindt. EenUtrecht pleit voor het openbaar maken van deze persoonsgegevens wanneer Utrechters dat zelf willen en aangeven. Hierover hebben we op 13 mei 2022 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Het college heeft beleefd maar afwijzend gereageerd op onze vragen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht gaat dit onderwerp agenderen in de gemeenteraad met als doel af te kunnen dwingen dat de namen van de Utrechters die reageren op een voorgenomen gemeentelijke besluit openbaar worden gemaakt wanneer deze Utrechters dat zelf willen.

 

Lees onze vragen ‘Openbaar maken persoonsgegevens bij zienswijzen na instemming betrokkenen’

Lees de antwoorden van het college