Openbaar maken van persoonsgegevens bij zienswijzen als Utrechters dat willen

Bij reacties op een voorgenomen besluit van de gemeente (zienswijzen) worden de namen van Utrechters nu standaard geanonimiseerd naar nummers. Hierdoor weet niemand wie wat van een gemeentelijk plan vindt. EenUtrecht pleit voor het openbaar maken van deze persoonsgegevens wanneer Utrechters dat zelf willen en aangeven. Hierover hebben we op 13 mei 2022 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college heeft nog niet gereageerd op onze vragen. In principe gebeurt de beantwoording binnen een termijn van zes weken. Zodra het college onze vragen heeft beantwoord, kun je ze hieronder vinden.

Lees onze vragen ‘Openbaar maken persoonsgegevens bij zienswijzen na instemming betrokkenen’