Klimaatberaad is een burgerberaad én investeren in participatie is nu nodig

In het antwoord op onze mondelinge vragen van 25 augustus over het in het coalitieakkoord aangekondigde klimaatberaad zei de wethouder dat dit een panel zou worden. Dit klimaatpanel heeft geen dwingende invloed op het klimaatbeleid in Utrecht. EenUtrecht vindt dit een gemiste kans om burgers zeggenschap te geven over een ingewikkeld onderwerp.
Daarom heeft EenUtrecht hierover op 5 oktober schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het is dan ook teleurstellend dat uit de antwoorden blijkt dat de Utrechter niet het vertrouwen krijgt om het klimaatprobleem met een breed draagvlak op te lossen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht zal voorstellen blijven doen in de gemeenteraad om burgerberaden met dwingende invloed te organiseren over moeilijke thema’s

Lees onze beantwoorde vragen Klimaatberaad is een burgerberaad én investeren in participatie is nu nodig