Investeren in gemeenschapskracht (budgetneutraal)

Na 50 jaar van de overheid die veel taken in het leefdomein van de gemeenschap overnam is er vanaf ca. 2005 sprake is van een nieuwe golf van burgercollectieven waarin burgers zich steeds meer gezamenlijk organiseren om zo meer grip te krijgen op het verbeteren van de kwaliteit van de eigen directe leefomgeving.

Zogenaamde Buurt en Burgerorganisaties hebben behoefte aan het versterken van de eigen organisaties. In deze motie roepen wij te onderzoeken op welke manier en op welke activiteiten BBO’s in gesprek met de gemeente hun organisaties kunnen versterken.

In de gemeenteraad van 6 juli diende EenUtrecht twee moties in over dit onderwerp. Beide riepen zij op tot een onderzoek.

De ene motie in combinatie met een reservering van 100.000 euro voor het versterken van de BBO’s. Deze motie werd gesteund door het CDA, DENK en Volt. De motie is daarmee verworpen.

De motie zonder reservering van budget werd ook gesteund door CDA, DENK en Volt. Deze motie werd daarmee ook verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht blijft aandacht vragen voor de positie van Buurt- en Burgerorganisaties. Zo nodig doen wij nieuwe voorstellen om deze te versterken.

Lees de motie ‘Investeren in gemeenschapskracht’
Lees de motie ‘Investeren in gemeenschapskracht budgetneutraal’