Hoelang nog blijven we organisaties als MCCO tijdelijk huisvesten in Overvecht

Na zes jaar investeren in Overvecht zijn vele buurt- en burgerorganisaties nog steeds op zoek naar een eigen (of gezamenlijke) ruimte voor de activiteiten. Het Marokkaans Cultureel Centrum Overvecht (MCCO) is er daar één van. Na heel veel ‘gedoe’ is er weer een tijdelijke oplossingen voor deze organisatie.

EenUtrecht stelde vragen of het stadsbestuur wil gaan zorgen voor een permanente oplossing voor deze en dergelijke organisaties.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht is bezig dit onderwerpen te agenderen in de raad.

Lees de beantwoording van de vragen ‘Hoelang nog blijven we organisaties als MCCO tijdelijk huisvesten in Overvecht’