Financieel tekort vraagt ook om groslijst bezuinigingen

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. Het stadsbestuur wil dat tekort oplossen door vooral te bezuinigen op het sociaal domein. Met de motie wil EenUtrecht van het stadsbestuur een veel langere groslijst aan potentiële bezuinigingen van minimaal 150 miljoen euro, vooral ook op het ruimtelijk domein. Alleen dan kan de gemeenteraad echt keuzes maken (en hopelijk zo veel mogelijk het sociaal domein bij de bezuinigingen ontzien).

In de gemeenteraad van 28 maart is deze motie gesteund door VVD, CDA, PvdD, BIJ1, Volt, Utrecht Solidair, UtrechtNu! en Horizon. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Tijdens de Voorjaarsnota 2024 zullen we als EenUtrecht hier opnieuw op terugkomen. We zullen de komende periode blijvend op dit punt blijven hameren. Naarmate de tijd vordert zullen hopelijk ook andere partijen inzien dat de huidige ambitieuze groei ten koste van de stad zelf gaat.

Lees de motie ‘Financieel tekort vraagt ook om groslijst bezuinigingen