Overzicht raadsactiviteiten

maart 2024

28 mrt Motie Bezuinigingen Zeggenschap

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. Het stadsbestuur wil dat tekort oplossen door vooral te bezuinigen op het sociaal domein. Met de motie wil EenUtrecht van het stadsbestuur een veel langere groslijst aan potentiële bezuinigingen van minimaal 150 miljoen euro, vooral ook op het ruimtelijk domein. Alleen dan kan de gemeenteraad echt keuzes maken (en hopelijk zo veel mogelijk het sociaal domein bij de bezuinigingen ontzien).

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal