Financieel tekort vraagt om scenario halvering groeitempo Utrecht

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. Het stadsbestuur wil dat tekort oplossen door vooral te bezuinigen op het sociaal domein. Tegelijkertijd wil het stadsbestuur nog steeds ambitieus groeien met 3.500 woningen per jaar en daarmee de woningnood van een groot deel van de Randstad oplossen; dit over de rug van kwetsbare Utrechters. Dat kan niet. Vandaar dat EenUtrecht heeft gepleit voor een halvering van groeitempo naar maximaal 1.500 extra woningen per jaar zodat we de zware bezuinigingen op het sociaal domein kunnen vermijden en toch nog steeds de woningnood voor Utrechters die hier studeren, werken en wonen kunnen blijven oplossen.

In de gemeenteraad van 28 maart is deze motie gesteund door Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

Tijdens de Voorjaarsnota 2024 zullen we als EenUtrecht hier opnieuw op terugkomen. We zullen de komende periode blijvend op dit punt blijven hameren. Naarmate de tijd vordert zullen hopelijk ook andere partijen inzien dat de huidige ambitieuze groei ten koste van de stad zelf gaat.

Lees de motie ‘Financieel tekort vraagt om scenario halvering groeitempo Utrecht