Zelfbeheer eerst

EenUtrecht is ervan overtuigd dat bewoners en vrijwilligers heel goed eigenaar kunnen zijn van een buurtcentrum. Deze optie staat in het beleid omschreven, maar in de praktijk gebeurd dit nauwelijks. Wij roepen het stadsbestuur in deze motie op dit als uitganspunt te gebruiken bij nieuwe buurtcentra.

De motie werd in de raadsvergadering gesteund door BIJ1 en Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

De komende tijd gaan wij ons actief bezighouden met de aanbesteding van het sociaal makelen in Utrecht.

Lees de motie ‘Zelfbeheer eerst’