Wijkaanpak verdient raadsvoorstel inclusief versterken gemeenschap

De wijkaanpak dien nu slechts een doel namelijk: ‘het opstellen van een actiegerichte buurtagenda’ om ‘de buurt te verbeteren’ met als intentie ‘eerste zichtbare en concrete gezamenlijke acties’.

EenUtrecht vindt dat het opbouwen van een gemeenschap net zo belangrijk is, zo niet belangrijker dan het uitvoeren van ‘kleine concrete haalbare acties’ die de wethouder benoemt.

In deze motie riepen wij op om o.a. het versterken van de gemeenschap, eigenaarschap van burgers en investeren in lokale organisaties als uitgangspunten tot te voegen aan de wijkaanpak.

In de gemeenteraad van 2 februari is de motie gesteund door DENK, de motie is daarmee verworpen

Hoe gaat Eenutrecht hiermee verder.

EenUtrecht blijft zich inzitten voor het versterken van buurten en gemeenschappen en meer taken in zelfbeheer. Elke mogelijke moment om dit punt in te brengen grijpen wij aan.

Lees onze motie ‘Wijkaanpak verdient raadsvoorstel inclusief versterken gemeenschap’