Verdichten en vergroenen gaan slecht samen

Het college van burgemeester en wethouders wil de stad sterk verdichten. Tegelijkertijd belooft het college Utrecht groener te maken. Zie de Ruimtelijke strategienota 2040 (RSU2040). Maar sterk verdichten én een groenere stad is een belofte die het college niet kan waarmaken, stelt EenUtrecht. EenUtrecht pleit voor een langzamere groei mét groen en voor minder extreem verdichten van de stad. Dat debat zijn we gestart met mondelinge vragen aan het college van burgemeester en wethouders in de gemeenteraad van 13 april 2022.

De reactie van wethouder Klaas Verschuure (D66) was ontwijkend en onbevredigend. EenUtrecht bereidt schriftelijke vervolgvragen voor.

Lees onze vragen ‘Extreem hoge verdichting nieuwe woningen én leefbaarheid in Utrechtse buurten/wijken’