Sloop of renovatie Heukelomlaan

De voorliggende sloopplannen van de 102 woningen aan de Van Heukelomlaan/Berlagestraat zijn tot stand gekomen zonder een volwaardig uitgewerkt alternatief renovatieplan. EenUtrecht roept in deze motie op eerst een dergelijk plan voor te leggen aan de bewoners, zodat kan worden vastgesteld wat de voorkeur van de bewoners heeft; sloop of renovatie. 

Wat is er met de motie gebeurd?

In de gemeenteraad van 15 september 2022 is de motie gesteund door de PVV. De motie is daarmee verworpen. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht houdt het proces nauwlettend in de gaten en zal indien nodig tot actie overgaan.  

Lees de motie ‘Sloop of renovatie Heukelomlaan