Meer regie bij de cliënt

Burgers die hulpmiddelen op maat nodig hebben kunnen zelf het beste constateren of een aangepast hulpmiddel voldoet aan de vooraf besproken eisen en wensen. Vaak zijn er nog laatste wijzigingen nodig en duurt dit lang. Door een financiële prikkel voor de leverancier in te bouwen hopen we dat ze sneller geholpen worden als er nog wijzigingen nodig zijn.

Wat is er met de motie gebeurd?

In de gemeenteraad van 13 oktober 2022 is de motie gesteund door VVD, Volt, PVDD, DENK, Bij1, PVV en Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht blijft zich inzetten voor meer regie en zeggenschap van cliënten met een beperking. Dit doen wij door hiervoor aandacht te blijven vragen en indien nodig een aangepaste versie van deze motie in te dienen.

Lees de motie ‘Meer regie bij de cliënt’