Meer bewonersorganisaties aan zet in het sociaal makelen

Stichting DOCK slaagt er niet de beloofde 20% van haar taken over te hevelen naar bewonersorganisaties. Op dit moment is 1% gerealiseerd. In deze motie roepen wij op om  ‘ruimte voor bewonersinitiatieven’ expliciet op te nemen voor de nieuwe aanbesteding in 2024.

In de gemeenteraad van 22 juni is deze motie gesteund door BIJ1, CDA, CU, D66, GL, PVV, PvdD, S&S, US en Volt. De motie is daarmee aangenomen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Dit is een mooie eerste stap. Uiteraard gaan wij controleren of deze motie wordt uitgevoerd door het stadsbestuur. In de toekomst dienen wij nog meer voorstellen in om de positie van bewoners in het sociale domein te versterken.

Lees onze motie ‘Meer bewonersorganisaties aan zet in het sociaal makelen’