Investeer meer in mensen en buurten

De gemeente Utrecht besteedt momenteel veel extra geld aan de groei van de stad. Dit gaat ten koste van bestaande buurten. Gevolg: een tekort aan speelveldjes, buurtruimtes, sportvoorzieningen en minder mogelijkheden om kwetsbare bewoners en Utrechtse (buurt)ondernemers te begeleiden. EenUtrecht vindt dit onwenselijk en wil dat vijf miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor buurtvoorzieningen en voor het versterken van lokale buurt- en burgerorganisaties.

Wat is er met de motie gebeurd?

In de gemeenteraad van 7 juli 2022 is de motie gesteund door Bij1, DENK, PVV, SP en EenUtrecht. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht zal in de komende raadsperiode de noodzaak aandacht blijven vragen om te investeren in bestaande buurten. We hebben het vertrouwen dat het debat hierover zal gaan kantelen.

 

Lees de motie ‘Meer investeren in mensen en buurten’