Groenstrook Tolsteeg eerste tien jaar nog in eigendom gemeente

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de verkoop van een deel van begraafplaats Tolsteeg aan de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) goedgekeurd. Het contact tussen omwonenden en de VUMO rondom de verkoop van deze grond voor een Islamitische begraafplaats kwam moeilijk op gang. Dit bracht veel vertraging met zich mee. In deze motie roepen we op de groenstrook in het beheer van de VUMO te geven, maar nog niet te verkopen.

In de gemeenteraad van 22 juni is deze motie door geen andere partij gesteund. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

De motie is ingediend om duidelijkheid te scheppen en het proces te versnellen. Hoewel de motie niet werd gesteund is dat wel bereikt. Wij hopen dat de verkoop nu snel door gaat. Het dossier is voor EenUtrecht gesloten.

Lees onze motie ‘Groenstrook Tolsteeg eerste tien jaar nog in eigendom gemeente’