Overzicht raadsactiviteiten

januari 2024

18 jan Politiek algemeen

Vanaf 2026 zullen gemeenten veel minder geld krijgen waardoor inwoners van Utrecht minder geld zullen hebben. Een groeps raadsleden in Nederland heeft een manifest opgesteld. EenUtrecht vindt dit heel erg belangrijk en denkt dat het goed is dat de gemeente Utrecht dit manifest ondertekent. Zo laten we zien  dat de gemeenteraad van Utrecht het niet eens is met de bezuinigingen. Het kabinet mag de gemeenten niet kapot bezuinigen en daarom moet er actie ondernomen worden.

18 jan Motie Politiek algemeen Sociaal domein

Er vinden momenteel besprekingen plaats tussen de gemeente en zakelijke partners over de sociale basis. Verschillende partijen hebben aangegeven dat ze van plan zijn moties in te dienen over dit onderwerp. Ondanks deze aankondiging is de gemeente al begonnen met het uitwerken samen met de partners, nog voordat officiële overleggen en besluitvorming in de raad hebben plaatsgevonden. Het is van belang dat de gemeenteraad de kans krijgt om hierover te spreken voordat het stadsbestuur verdere stappen onderneemt in samenwerking met deze partners. Daarom vindt EenUtrecht dat de geplande overleggen moeten worden stopgezet en dat er excuses moet worden aangeboden aan zowel de gemeenteraad als de partners voor het te vroeg in plannen van deze besprekingen. 

juni 2023

22 jun Motie Politiek algemeen

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de verkoop van een deel van begraafplaats Tolsteeg aan de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) goedgekeurd. Het contact tussen omwonenden en de VUMO rondom de verkoop van deze grond voor een Islamitische begraafplaats kwam moeilijk op gang. Dit bracht veel vertraging met zich mee. In deze motie roepen we op de groenstrook in het beheer van de VUMO te geven, maar nog niet te verkopen. 

december 2022

12 dec Vragen Democratie Politiek algemeen

Het bewonerspanel wordt geregeld ingezet als middel om allerlei besluiten over de stad te rechtvaardigen. EenUtrecht is altijd voor het raadplegen van bewoners over hun eigen stad.

Maar hoe representatief zijn het bewonerspanel en de inwonersenquête en zijn dit de juiste middelen om in raadsvoorstellen e.d. op te voeren? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere participatiemiddelen?

juni 2022

09 jun Eigen bijdrage Politiek algemeen

De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie vormen een nieuw college van burgemeester en wethouders en publiceerden hun coalitieakkoord. EenUtrecht kiest op veel terreinen voor een andere aanpak en geeft op 9 juni 2022 een zeer kritische reactie op het akkoord in de gemeenteraad.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal