Overzicht raadsactiviteiten

juni 2023

22 jun Motie Politiek algemeen

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de verkoop van een deel van begraafplaats Tolsteeg aan de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) goedgekeurd. Het contact tussen omwonenden en de VUMO rondom de verkoop van deze grond voor een Islamitische begraafplaats kwam moeilijk op gang. Dit bracht veel vertraging met zich mee. In deze motie roepen we op de groenstrook in het beheer van de VUMO te geven, maar nog niet te verkopen. 

december 2022

12 dec Vragen Democratie Politiek algemeen

Het bewonerspanel wordt geregeld ingezet als middel om allerlei besluiten over de stad te rechtvaardigen. EenUtrecht is altijd voor het raadplegen van bewoners over hun eigen stad.

Maar hoe representatief zijn het bewonerspanel en de inwonersenquête en zijn dit de juiste middelen om in raadsvoorstellen e.d. op te voeren? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van andere participatiemiddelen?

juni 2022

09 jun Eigen bijdrage Politiek algemeen

De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie vormen een nieuw college van burgemeester en wethouders en publiceerden hun coalitieakkoord. EenUtrecht kiest op veel terreinen voor een andere aanpak en geeft op 9 juni 2022 een zeer kritische reactie op het akkoord in de gemeenteraad.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal