Goede buren: een betere bewonersinbreng bij de start van de islamitische begraafplaats Tolsteeg

Het ontbreekt in Utrecht aan islamitische begraafplaatsen. De gemeente Utrecht wil een deel van de begraafplaats Tolsteeg verkopen aan de Stichting ‘Verenigde Utrechtse Moslims’ (VUMO) voor het realiseren van een islamitische begraafplaats. Dat steunen wij als EenUtrecht van harte. 

Tegelijkertijd willen we dat dit gebeurt in een goede samenwerking en co-creatie met omwonenden. In een brief aan de gemeenteraad heeft een groep bewoners aangegeven dat zij niet (goed) betrokken zijn bij dit proces.  

Wij zijn op locatie geweest en hebben onderstaande vragen gesteld aan het college. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht wacht de uitspraak van de beroepsprocedure bij de provincie Utrecht vanwege het verkeerde kadastrale nummer af en zal dan in overleg met de bewoners kijken of en welke stappen nodig zijn.  

Lees de beantwoording op onze vragen: ‘Goede buren: een betere bewonersinbreng bij de start van de islamitische begraafplaats Tolsteeg’