Financieel tekort vraagt om herverdeling van taken met gemeenschap

Het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 bedraagt naar verwachting ca. 75 miljoen euro. Daarmee is Utrecht één van de armste gemeenten van Nederland. EenUtrecht stelde met deze motie voor om een scenario uit te werken en daarin te kijken welke publieke taken de gemeenschap kan overnemen als ‘buurttaken’ en die zelfsturend uit kan voeren. Op die manier hoeft er misschien minder onherstelbaar bezuinigd te worden.

In de gemeenteraad van 28 maart is deze motie gesteund door CDA, Volt, Utrecht Solidair en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

 Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

EenUtrecht staat voor een kleine overheid die ondersteunend is aan de gemeenschap. Als een gemeenschap een publieke taak kan en wil uitvoeren moet deze daar alle ruimte voor krijgen. Als er een mogelijkheid is, dan vragen wij hier aandacht voor of doen een voorstel aan de gemeenteraad.

Lees de motie: ‘Financieel tekort vraagt om herverdeling van taken met gemeenschap