Eerst de sociale vraag goed kennen voordat je een bezuiniging overweegt

De tekorten in de uitvoering van de jeugdwet en de WMO lopen ernstig op. Het stadsbestuur kiest ervoor deze tekorten op te vangen door bezuinigingen in het bredere sociaal domein. Hiermee ontkent het stadsbestuur de stijgende behoefte aan investeringen in het sociaal domein.

De motie roept op eerst een overzicht op te stellen van de aangevraagde en toegekende subsidies in het bredere sociaal domein. Voordat er over gedebatteerd kan worden.

De motie werd gesteund door BIJ1, CDA, D66, DENK, PVV, PvdA, S&S en Volt. De motie is daarmee aangenomen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht is tegen bezuinigingen in het sociaal domein en zoekt graag naar oplossingen met de minste impact voor de Utrechter. Dit overzicht gaat ons daarbij helpen.

Lees de motie: ‘Eerst de sociale vraag goed kennen voordat je een bezuiniging overweegt’