Controle onderbouwing RSU 2040 

Eerder stelde EenUtrecht al vragen over de groei van de stad. Verdichting en vergroening gaan niet samen. In veel stukken wordt verwezen naar de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040).  

Omdat deze visie onvoldoende is onderbouwd en vaag is bestaat het gevaar dat er heel veel huizen worden bijgebouwd, maar de stad volstrekt onleefbaar wordt. Met deze vragen hebben wij geprobeerd boven tafel te krijgen welke leefbaarheids- en groennormen van toepassing zijn op de groei en de huidige stad.  

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

Deze vragen geven nog steeds geen duidelijkheid over onderbouwing van de RSU240. Wij zijn inmiddels een eigen onderzoek gestart om dit helder te krijgen.  

Lees de beantwoording op onze vragen ‘Controle onderbouwing RSU2040’