Buurtcentra meer van de buurt

EenUtrecht is ervan overtuigd dat bewoners en vrijwilligers heel goed eigenaar kunnen zijn van een buurtcentrum. Bij de aanbesteding sociaal makelen is een percentage van 20% zelfbeheer afgesproken. Dit is inmiddels afgeschaald naar 10%. Het streven van Stichting DOCK is nog lager, 3%. De huidige praktijk is 1%. Wij roepen het stadsbestuur in deze motie onder andere op om Stichting DOCK minimaal aan de afgeschaalde afspraken te houden.

De motie werd in de raadsvergadering gesteund door BIJ1, CDA, DENK en Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

De komende tijd gaan wij ons actief bezighouden met de aanbesteding van het sociaal makelen in Utrecht.

Lees de motie ‘Buurtcentra meer van de buurt’