Bij bezuinigingen bredere sociaal domein maximaal ontzien

De tekorten in de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO lopen de komende jaren ernstig op. In dit amendement stelt EenUtrecht voor het beslispunt te wijzigen door het bredere sociale domein maximaal te ontzien.

In de gemeenteraad van 6 juli werd dit amendement gesteund door BIJ1, DENK en PVV.

Lees het amendement ‘Bij bezuinigingen het bredere sociaal domein maximaal ontzien’