Alternatief voor de Weerdsingel

Bijna 4000 handtekeningen, 205 zienswijzen en heel veel gespreksuren met de gemeente en dan bijna niets terugzien in het plan wat gemaakt is voor jouw straat. . EenUtrecht dient daarom samen met bijna de voltallige oppositie een motie in. Hierin roepen we het stadsbestuur op de bewoners ruimte te geven hun eigen alternatief uit te werken en de raad daarna te laten kiezen welk plan wordt uitgevoerd.

De motie is in de raadsvergadering gesteund door CDA, Volt, VVD, PvdD, Denk, US en PVV. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht kijkt nu waar de wethouder mee komt en brengt de wensen van de bewoners in tijdens het debat.

Lees de motie ‘Alternatief voor de Weerdsingel.’