Aanpak Leegstandsverordening Nú

Op 15 maart jl. heeft het (vorige) college van burgemeester en wethouders gereageerd op een vraag vanuit de toenmalige gemeenteraad om zo snel mogelijk werk te maken van een leegstandsverordening. EenUtrecht vond dit antwoord ontwijkend en niet adequaat en heeft daarom op 13 mei 2022 hierover aanvullende, schriftelijke vragen gesteld.

Het college heeft nog niet gereageerd op onze vragen. In principe gebeurt de beantwoording binnen een termijn van zes weken. Zodra het college onze vragen heeft beantwoord, kun je ze hieronder vinden.

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie lijkt bereid te zijn om de leegstand echt aan te pakken, onder andere met een leegstandsverordening.
EenUtrecht zal initiatieven van het nieuwe college op dit vlak kritisch blijven volgen.

Lees onze vragen ‘Aanpak Leegstandsverordening Nú’ 

Lees de antwoorden van het college