Omgevingsvisie Overvecht door Overvechters

De gemeente gaat 1,2 miljoen uitgeven om Overvechters te kunnen laten participeren in het opstellen van een omgevingsvisie voor hun wijk. Deze moties stelt voor de omgevingsvisie niet als gemeente op te stellen maar dat te laten doen als wijkvisie door de Overvechters als zij dat zelf ook willen.

In de gemeenteraadsvergadering van 11 mei is de motie gesteund door DENK. De motie is daarmee verworpen

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht zal altijd inzetten op buurtinitiatief. Bij ons staan mensen en buurten op één net als dat zij degene zijn die de visie voor hun wijk het beste kunnen verwoorden.

Lees de motie ‘Omgevingsvisie Overvecht door Overvechters’